Artificial Intelligence Engineer

  استخدام مهندس هوش مصنوعی

  کنسول بازی ابری #پلی_پاد وابسته به گروه مالی پاسارگاد جهت توسعه تیم فنی خود استخدام میکند.

  شرح

  • دانش کافی در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، و پردازش تصویر.
  • برنامه نویسی شامل نوشتن کد، تست و داکیومنت می باشد.
  • مدیریت پروژه به صورت وظیفه محور و با استفاده از GitLab است.

  پیش نیاز

  • تسلط به Data Structure
  • تسلط به Design Algorithm
  • تسلط به Git
  • تسلط به Object Oriented Programming

  دانش مورد نیاز

  • تسلط به Machin Learning
  • تسلط به ++C/C
  • تسلط به CMake
  • تسلط به Image Processing
  • تسلط به Make
  • تسلط به Opencv
  • تسلط به Python
  • تسلط به Pytorch
  • تسلط به Tensorflow
  • آشنایی با الگوریتم های هوش مصنوعی
  • دانش زبان انگلیسی (در حد خواندن)

  دانش اضافه

  آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب خواهد شد:

  • آشنایی با E2E Test
  • آشنایی با Unit Test
  • آشنایی با Visual Studio Code
  • آشنایی با Clean Code principles
  • آشنایی با DDD principle
  • آشنایی با DRY principle
  • آشنایی با Design Pattern principles
  • آشنایی با KISS principle
  • آشنایی با SOLID principle


  در صورت تمایل به همکاری لطفا رزومه خود را به آدرس play@pod.ir ارسال فرمائید.