برنامه نویس #C

  استخدام C# Developer

  کنسول بازی ابری #پلی_پاد وابسته به گروه مالی پاسارگاد جهت توسعه تیم فنی خود استخدام میکند

  شرح

  • برنامه نویسی به زبان #C
  • برنامه نویسی شامل نوشتن کد، تست و داکیومنت می باشد.
  • مدیریت پروژه به صورت وظیفه محور و با استفاده از GitLab است.

  پیش نیاز

  • تسلط به Data Structure and Algorithm
  • تسلط به Git
  • تسلط به Object Oriented Programming

  دانش مورد نیاز

  • تسلط به #C
  • تسلط به NET Framework
  • تسلط به NET Framework Web API Projects
  • تسلط به NET Core
  • تسلط به OAuth
  • تسلط به Message Brokers (Active MQ)
  • تسلط به Caching mechanisms (Aerospike)
  • تسلط به Elastic Search
  • تسلط به SQL Query Language (Oracle Database)
  • تسلط به RESTful API
  • دانش زبان انگلیسی (در حد خواندن)

  دانش اضافه

  آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب خواهد شد:
  • آشنایی با Docker
  • آشنایی با Postman
  • آشنایی با Markdown
  • آشنایی با Windows Servers
  • آشنایی با Microsoft IIS
  • آشنایی با Visual Studio
  • آشنایی با Visual Studio Code
  • آشنایی با Web Deployment
  • آشنایی با NLog
  • آشنایی با NHibernate
  • آشنایی با Quartz
  • آشنایی با Swagger
  • آشنایی با dot env
  • آشنایی با Clean Code principles
  • آشنایی با DDD principle
  • آشنایی با DRY principle
  • آشنایی با Design Pattern principles
  • آشنایی با KISS principle
  • آشنایی با SOLID principle

  در صورت تمایل به همکاری لطفا رزومه خود را به آدرس play@pod.ir ارسال فرمائید.