Test/Quality Control

  استخدام کارشناس Test/Quality Control

  کنسول بازی ابری #پلی_پاد وابسته به گروه مالی پاسارگاد جهت توسعه تیم فنی خود استخدام میکند.

  شرح

  • طراحی سناریوی تست، نوشتن تست کیس و تست اسکریپت.
  • انجام تست عملکردی (functional) روی برنامه های وب، وب سرویس و موبایل.
  • انجام تست کارایی (performance) روی برنامه های وب، وب سرویس و موبایل.
  • انجام تست فشار (load) روی برنامه های وب و وب سرویس.
  • انجام فرایندهای خودکارسازی تست از طریق ابزارهای یکپارچه سازی مداوم.
  • تهیه گزارش از تست های انجام شده و نتایج آن.
  • مدیریت پروژه به صورت وظیفه محور و با استفاده از GitLab است.

  پیش نیاز

  • تسلط به Git
  • تسلط به ابزارهای رایج انجام انواع تست
  • تسلط به انواع تست و مفاهیم آن
  • تسلط به خودکارسازی تست و ابزارهای رایج آن
  • تسلط به فرآیندهای کنترل کیفیت نرم افزار

  دانش مورد نیاز

  • تسلط به Catch2
  • تسلط به Espresso
  • تسلط به JUnit
  • تسلط به Jest
  • تسلط به Playwright
  • تسلط به Pytest
  • دانش زبان انگلیسی (در حد خواندن)

  دانش اضافه

  آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب خواهد شد:

  • آشنایی با Clean Code principles
  • آشنایی با DDD principle
  • آشنایی با DRY principle
  • آشنایی با Design Pattern principles
  • آشنایی با KISS principle
  • آشنایی با SOLID principle


  در صورت تمایل به همکاری لطفا رزومه خود را به آدرس play@pod.ir ارسال فرمائید.